Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen), która jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli (Belgia). Zgodnie ze Statutem PSPE jednym z celów Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w działalności FIDE. Ponadto, celem PSPE jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej oraz integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu: 

PSPE jest otwarte na członkostwo osób, które wykazują się aktywnością w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego oraz pragną realizować cele Stowarzyszenia. Kandydat wnioskuje o członkostwo składając deklarację członkowską. Wnioski o przyjęcie rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który w drodze uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest regularne opłacanie składek członkowskich (obecnie 80-zł/rok kalendarzowy). 

 

Aktualności

SAVE THE DATE – Common Market Law Review on Tour: international conference at WPiA University of Warsaw

The Common Market Law Review and the University of Warsaw Faculty of Law & Administration (in particular the Chair of European Law and the British Law Centre) warmly invite you to save the date for a forthcoming conference on Friday 26th October at University of Warsaw, Faculty of Law & Administration.

The conference is entitled: The Prospects for Social Europe and will discuss various legal and political aspects of competing visions for a Social Europe, including social mobility, social rights and social responsibilities. It will involve the CMLR editorial team and numerous renowned scholars from throughout the EU.

Places are limited and pre-registration will be required via a dedicated website (details to be provided shortly via a PSPE update).

For now, please save the date of Friday 26th October!

 

Dr S. Terrett LLB, LLM, PhD

Director and Senior Lecturer

British Law Centre

University of Warsaw

Faculty of Law & Administration

Wybrzeże Kościuszkowskie 47, room 11

00-347 Warszawa

Tel: (+48 22) 552 7278

E-Mail: s.terrett@uw.edu.pl

 

Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:

40-007 Katowice

ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

e-mail: pspe@pspe.org.pl

Numer KRS: 0000207063

Nr rachunku: 45 1020 2313 0000 3802 0120 4205