Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen https://www.fide-europe.org/), która jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli (Belgia). Zgodnie ze Statutem PSPE jednym z celów Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w działalności FIDE. Ponadto, celem PSPE jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej oraz integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej. 

PSPE jest otwarte na członkostwo osób, które wykazują się aktywnością w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego oraz pragną realizować cele Stowarzyszenia. Kandydat wnioskuje o członkostwo składając deklarację członkowską. Wnioski o przyjęcie rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który podejmuje w drodze uchwały decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przyczynianie się do realizacji celów Stowarzyszenia oraz regularne opłacanie składek członkowskich (aktualnie 80-zł/rok kalendarzowy). 

 

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

40-007 Katowice

e-mail: pspe@pspe.org.pl

Numer KRS: 0000207063

Nr rachunku: 45 1020 2313 0000 3802 0120 4205

 

Aktualne władze Stowarzyszenia:

  1. dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ – Prezes PSPE
  2. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. UWr – członek Zarządu
  3. prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. zw. SGH – członek Zarządu
  4. dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG – sekretarz Zarządu

Aktualności

Kongres FIDE 2018

Miło nam zakomunikować, że udostępniona została rejestracja online na XXVIII Kongres FIDE organizowany przez FIDE Portugal w dniach 23 - 26 maja 2018 w Lizbonie, a dokładnie w miejscowości Estoril znajdującej się 25 km od Lizbony.

Polskie raporty zostały przesłane organizatorom Kongresu w terminie, za co uprzejmie dziękujemy Autorom:

Topic I. Internal market and digital economy:

  • Dr hab. Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski;

Topic II. Taxation, State aid and distortions of competition:

  • Przemysław Kamil Rosiak, Partner w KPMG D. Dobkowski LP,
  • Monika Palmowska, Partner w KPMG Tax, Transfer Pricing;

Topic III. The external dimension of EU policies:

  • Dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w XXVIII Kongresie FIDE. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będzie seminarium doktoranckie ‘PhD Seminar on European Union Law: 23 May 2018’ poprzedzone call for papers.

Film promujący Kongres (‘Introducing FIDE 2018’) oraz rejestracja online są dostępne na stronie Kongresu: https://www.fide2018.eu

Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

e-mail: pspe@pspe.org.pl