Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen), która jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli (Belgia). Zgodnie ze Statutem PSPE jednym z celów Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w działalności FIDE. Ponadto, celem PSPE jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej oraz integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu: 

PSPE jest otwarte na członkostwo osób, które wykazują się aktywnością w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego oraz pragną realizować cele Stowarzyszenia. Kandydat wnioskuje o członkostwo składając deklarację członkowską. Wnioski o przyjęcie rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który w drodze uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest regularne opłacanie składek członkowskich (obecnie 80-zł/rok kalendarzowy). 

 

Aktualności

Konferencja Gródek nad Dunajcem 2018 - przedłużenie terminu zgłaszania uczestnictwa do 15.04.2018

Szanowni Państwo,

Z uwagi na prośby uczestników, a także fakt, że końcowy termin na zgłaszanie uczestnictwa w organizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego UJ konferencji naukowej pt. Polska w różnicującej się Europie, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gródku nad Dunajcem, upływał w okresie świątecznym - uprzejmie informuję o przedłużeniu terminu na zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 15 kwietnia br.

Wysokość opłaty, obejmującej uczestnictwo w konferencji wraz z wyżywieniem i noclegami, a także publikację referatu po konferencji, wynosi 750 zł.

Termin zapłaty opłaty konferencyjnej upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szczegóły zawarte są w zaproszeniu.

Zachęcamy do zgłaszania referatów do wszystkich grup tematycznych, w szczególności do panelu dotyczącego zróżnicowania pomiędzy państwami należącymi do Unii Gospodarczej i Walutowej i państwami pozostałymi, z uwagi na istotne znaczenie tego zróżnicowania.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Ilona Przybojewska

Kongres FIDE 2018

Miło nam zakomunikować, że udostępniona została rejestracja online na XXVIII Kongres FIDE organizowany przez FIDE Portugal w dniach 23 - 26 maja 2018 w Lizbonie, a dokładnie w miejscowości Estoril znajdującej się 25 km od Lizbony.

Polskie raporty zostały przesłane organizatorom Kongresu w terminie, za co uprzejmie dziękujemy Autorom:

Topic I. Internal market and digital economy:

  • Dr hab. Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski;

Topic II. Taxation, State aid and distortions of competition:

  • Przemysław Kamil Rosiak, Partner w KPMG D. Dobkowski LP,
  • Monika Palmowska, Partner w KPMG Tax, Transfer Pricing;

Topic III. The external dimension of EU policies:

  • Dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w XXVIII Kongresie FIDE. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będzie seminarium doktoranckie ‘PhD Seminar on European Union Law: 23 May 2018’ poprzedzone call for papers.

Film promujący Kongres (‘Introducing FIDE 2018’) oraz rejestracja online są dostępne na stronie Kongresu: https://www.fide2018.eu

Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:

40-007 Katowice

ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

e-mail: pspe@pspe.org.pl

Numer KRS: 0000207063

Nr rachunku: 45 1020 2313 0000 3802 0120 4205